Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2013

uzcakip
0259 b3d2
uzcakip
0130 d491 420
Reposted byserialkillerjamateriaJackspitefulonlyfaintcieszesiesupposedtobemyteatime
uzcakip
0015 6a59 420
Reposted byJackspiteful Jackspiteful
uzcakip
0013 1210 420
Reposted byMiskaeajamateriaserialkillerbluestarJackspitefulonlyfaintLightsaber
uzcakip
9898 8bc0 420
uzcakip
9876 cb4c 420

November 18 2013

uzcakip
4550 0dad 420
Reposted byIlostmysoul Ilostmysoul
uzcakip
4542 fd2f 420
uzcakip
4534 9935
uzcakip
4205 be83 420
Reposted byladybiiirdcitronpresselifeisforlivingpralinerudaaaadrunkSeventeenRedwastelandtoolateagainnagaingos123imchuckbasssgos123maaartynnnVermillionmiiminablescompletelydifferentbibisifivestagesoflossSonschgalawaygirleffronteglupiasukadecepcionliliowaduszadeviliaaviee

November 16 2013

uzcakip
więc, kiedy wszystko straci sens dobrze wiem, że będziesz wciąż na końcach mych rzęs.
— tusz na rękach
Reposted fromdontyou dontyou
uzcakip
kurwa,gdzie wtedy byłeś,co?

November 13 2013

uzcakip
  • W miłości nigdy nie jest za późno na drugą szansę.
— noce w Rodanthe
uzcakip
  • – Dlaczego nie zadzwoniłaś?
    – Nie mogłabym.
    – Ale dlaczego?
    – Na sam dźwięk twojego głosu zmieniłabym zdanie.
— dear john

November 12 2013

uzcakip
6342 6088
uzcakip
Powiedziałbym Ci jakieś kocham Cię czy coś, bo dawno tego nie mówiłem.
— MÓJ PRYWATNY MATEUSZ.
Reposted bylikesugar likesugar
uzcakip
Wiem, że bez Ciebie jestem życiowym kaleką.
Może mam własny świat, w którym panuje chaos.
I kilka wad przez które coś się zjebało.
— Piekielny
uzcakip
BEZ CIEBIE NIE MA MNIE
uzcakip
wiedziałem, że nie jestem warty nawet sekund z jej życia
i może gdyby mnie nie znała by odwzajemniała uśmiech
wiesz, to przeze mnie nieraz płakała w poduszkę.
— Piekielny
uzcakip
5707 1b72 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl